Investitii finalizate

Lucrări de investiții finalizate în 2009 


1. Grup social Certeze - contract de execuție încheiat în 2008, executat în totalitate
2. În execuție - Asfaltare drum comunal DC13 Moiseni km0+500 - 1+900

 

Lucrări de investiții finalizate în anul 2010 


1. Modernizare Drum Forestier Borcutul Tâlharilor, comuna Certeze, județul Satu Mare - contract de execuție încheiat în anul 2008, finanțat din fonduri SAPARD; în noiembrie 2010 s-a încheiat Procesul verbal de recepție finală
2. Restaurarea ciupercii de dans din comuna Certeze - contract de execuție încheiat în ianuarie 2010 - finalizată în totalitate