Oportunitati de investitii

Certeze este o comună prosperă, o zonă catalogată de toţi cei care au fost în zonă ori care au auzit despre noi drept o zonă rezidenţială. Cu toate acestea, orice investiţie este binevenită aici şi orice idee benefică pentru dezvoltarea comunităţii va beneficia de sprijinul nostru.

 

Industrie

Industria poate fi dezvoltată prin înfiinţarea unor noi centre de exploatare a carierelor de andezit - se pot prelucra.

 

Resurse minerale

Regiunea dispune şi de 12 izvoare de apă minerală, din care doar două sunt exploatate.

 

Turism

Sectorul turistic ar putea reprezenta motorul creşterii economice a zonei având în vedere potenţialul natural, deşi în prezent nu deţine o parte importantă din economie. Agroturismul poate avea mari şanse de dezvoltare, deoarece regiunea dispune de un imens potenţial antropic şi natural. Se pot organiza diverse drumeţii şi se pot practica activităţi interesante de relaxare. Condiţiile de relief şi amplasamentul recomandă comuna Certeze pentru practicarea agroturismului, pensiunile din zonp putând constitui punct de plecare spre diverse trasee turistice montane.

 

Agricultură

Oamenii sunt preocupaţi de agricultură şi creşterea animalelor, ceea ce creează posibilitatea de a înfiinţa centre de colectare şi prelucrare fructe legume, linii de morărit şi panificaţie.

 

Zootehnie

Totodată se poate înfiinţa un centru zootehnic şi un miniabator. O altă oportunitate vizează reabilitarea şi dezvoltarea sectorului zootehnic, prin mărirea efectivelor de animale şi procesarea produselor având în vedere că pe teritoriul aşezării există şi spaţii de conservare.

 

Plantaţii

Se mai pot face investiţii în plantaţii de pomi fructiferi şi procesarea fructelor, domenii insuficient acoperite deocamdată.